Η πρώτη μας δράση ήταν η δημιουργία της πρώτης σχολής για επαγγελματική αλιεία στην Ελλάδα, μετρώντας 58 αποφοίτους σε 2 χρόνια. Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς για την εξέλιξη του εγχειρήματος

Τι δομή έχει το πρόγραμμα σπουδών;

Το πρόγραμμα σπουδών έχει δημιουργηθεί με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς. Εστιάζει με διαδραστικό και ενδιαφέρον τρόπο στην μετάδοση αναγκαίων γνώσεων για το επάγγελμα της αλιείας.

Για τον λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί είναι άτομα τόσο από το ακαδημαικό περιβάλλον, όσο και θαλασσόλυκοι από τον κλάδο της αλιείας.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

  • Η τέχνη της αλιείας
  • Αλιευτικά εργαλεία
  • Ιχθυολογία
  • Επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων
  • Αλιευτική Διαχείριση
  • Αλιευτική νομοθεσία
Close Menu