Το Πρόβλημα

Τα αποθέματα ψαριών στη Μεσόγειο μειώθηκαν δραματικά λόγω της υπεραλίευσης, που είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζουν σήμερα οι θάλασσές μας. Η υπεραλίευση είναι η αλιεία πέρα από τα όρια η οποία οδηγεί στην καταστροφή των υδρόβιων οικοσυστημάτων μέσω της υπερβολικής μείωσης του αριθμού των υδρόβιων οργανισμών και μερικές φορές της πλήρους εξαφάνισής τους από τους βιότοπους.

Η Λύση

Το Fish Smarter είναι η λύση μας στην προσπάθεια μείωσης της υπεραλίευσης. Μέσω αυτού του έργου, εκπαιδεύουμε τους επαγγελματίες ψαράδες σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει η υπεραλίευση στο οικοσύστημα και τις δουλειές τους, ενώ ταυτόχρονα τους εκπαιδεύουμε σε πρακτικές όπως ο αλιευτικός τουρισμός. Μέσω αυτής της εκπαίδευσης, οι επαγγελματίες αλιείς έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν το εισόδημά τους διατηρώντας παράλληλα τα αποθέματα ψαριών σε υγιή επίπεδα.

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/Projects-Fish-Smarter-scaled-600x520.jpeg

Το Project Αειφόρου Αλιευτικού Τουρισμού

Το Fish Smarter ξεκίνησε τον Μάιο του 2019 και, μέχρι στιγμής, έχει παρακινήσει και εκπαιδεύσει 80 επαγγελματίες ψαράδες - 80 σκάφη σε 10 συνεργαζόμενα λιμάνια στην Ελλάδα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να δουν σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τη δουλειά τους, ενώ ταυτόχρονα να συμβάλλουν στην προσπάθεια μείωσης της υπεραλίευσης.

el