Η Εναλεία συνεργάζεται με φιλάνθρωπους, εταιρείες, ιδρύματα και άλλους οργανισμούς για τη βασική της υποστήριξη και για την υλοποίηση προγραμμάτων που υποστηρίζουν την αποστολή μας.

Δωρητές και Χορηγοί

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/lemos-logo-320x180.jpg

Εθνικός Δωρητής

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/jsl-logo-300x200.jpg

Δωρητής για την Κρήτη

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/neraida-logo-320x180.jpg

Δωρητής για την Κρήτη

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/NEW-nestle-logo-300x200.jpg

Χορηγός

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/thi-logo-300x200.jpg

Υποστηρικτής

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/oc_logo_1920-300x200.jpg

Υποστηρικτής

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/GGGILogo2020BluePNG-1-320x180.jpg

Υποστηρικτής

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/ionian-env-logo-300x200.jpg

Δωρητής για τα Ιόνια Νησιά

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/cyclade-logo-300x200.jpg

Δωρητής

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/desktop-logo-konva-en-300x200.jpg

Χορηγός

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/pfizer_new-320x180.jpg

Δωρητής

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/angCli-logo-300x200.png

Δωρητής

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/cca37b12ba6f2258cc055202ceccc2f9-300x200.jpg

Χορηγός

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/mega_logo-270x202.jpg

Χορηγός

Συνεργάτες και Δίκτυα

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/unep_logo_new-300x200.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/eu_logo-300x200.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/2ministry-of-maritime_logo-300x200.png
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/ministry-of-rural-greek2-360x200.png
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/amorgorama_logo-300x170.jpg

Συνεργάτης Καθαρισμού

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/aueb_logo-300x200.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/logo_prevent_wa_02_1_3-300x200.png
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/CleanSeas-1-300x200.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/gem_tv_logo-300x200.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/GGGILogo2020BluePNG-300x200.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/gpml__logo-300x200.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/climate-kic3-325x170.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/SYH-Logo_High-e1613987661644-330x170.jpg

Συνεργάτης Καθαρισμού

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/logo-HIGGS1-330x170.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/index-300x200.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/index-1-320x180.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/pfa-logo-300x200.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/index-2-330x170.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/logo-2017-cefcm-300x200.jpg

Συνεργάτης Καθαρισμού

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/novikontas-logo-300x200.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/athena-logo1-330x170.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/NEW-bim-logo-320x180.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/cetmar-logo-330x170.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/governodosacores-logo-330x170.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/healthyseaslogo-320x180.jpg

Συνεργάτης Κυκλικής Οικονομίας

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/ecoalf-logo-1612865547-330x170.jpg

Συνεργάτης Κυκλικής Οικονομίας

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/Antipollution-Logo-Color-330x170.jpg

Συνεργάτης Κυκλικής Οικονομίας

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/NEW-gravitywave-logo-300x200.jpg

Συνεργάτης Κυκλικής Οικονομίας

Ellen MacArthur Foundation

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/Earth_Day_Logo_Thicker_Navy_Transparent-292x160.png
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/CEC_LOGO_transparent-400x150.png
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/logo-292x160.png
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/hcmr-300x200.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/3958_9C96BC30-5E5B-9852-DA69-FCA3282B2DAA-400x180.png

Συνεργάτης Κυκλικής Οικονομίας

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/ACE_logo_auebfree-1-300x200.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/1ftp_Primary_Vertical_Black-1-300x200.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/05/1565532685026-200x200.png
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/SST_Logo-200x200.png
el