Το Πρόβλημα

Τα αποθέματα ψαριών στη Μεσόγειο μειώθηκαν δραματικά λόγω της υπεραλίευσης, που είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζουν σήμερα οι θάλασσές μας. Η υπεραλίευση είναι η αλιεία πέρα από τα όρια η οποία οδηγεί στην καταστροφή των υδρόβιων οικοσυστημάτων μέσω της υπερβολικής μείωσης του αριθμού των υδρόβιων οργανισμών και μερικές φορές της πλήρους εξαφάνισής τους από τους βιότοπους.

Η Λύση

Το Fish Smarter είναι η λύση μας στην προσπάθεια μείωσης της υπεραλίευσης. Μέσω αυτού του έργου, εκπαιδεύουμε τους επαγγελματίες ψαράδες σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει η υπεραλίευση στο οικοσύστημα και τις δουλειές τους, ενώ ταυτόχρονα τους εκπαιδεύουμε σε πρακτικές όπως ο αλιευτικός τουρισμός. Μέσω αυτής της εκπαίδευσης, οι επαγγελματίες αλιείς έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν το εισόδημά τους διατηρώντας παράλληλα τα αποθέματα ψαριών σε υγιή επίπεδα.

Οφέλη Αλιευτικού Τουρισμού

  • Νέα πηγή εισοδήματος
  • Νέες θέσεις εργασίας
  • Βιωσιμότητα των αποθεμάτων των ψαριών
  • Κατ' επέκταση η αποτροπή «σπασίματος» των παραδοσιακών αλιευτικών σκαφών

Το Project Fish Smarter

Το Fish Smarter ξεκίνησε τον Μάιο του 2019 και, μέχρι στιγμής, έχει παρακινήσει και εκπαιδεύσει 171 παράκτιους αλιείς σε τεχνικές αλιευτικού τουρισμού σε 23 συνεργαζόμενα λιμάνια στην Ελλάδα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να δουν σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τη δουλειά τους, ενώ ταυτόχρονα να συμβάλλουν στην προσπάθεια μείωσης της υπεραλίευσης.

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0049_Layer-1-160x160.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0041_Layer-9-160x160.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/10/kapetan_vasilis-160x160.jpg

Το πρόγραμμα Fish Smarter της Εναλεία στο Ιόνιο και στις Κυκλάδες υποστηρίζεται από τον πανελλαδικό δωρητή Ίδρυμα Κώστας Μ. Λεμός και το Cyclades Preservation Fund και στη Μεσσηνία από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλης & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Πληροφορίες για Άσκηση Αλιευτικού Τουρισμού

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/11/enaleia-fish-smarter-80x80.png

Οδηγός Αλιευτικού Τουρισμού

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/07/αρχείο-λήψης-80x80.png

Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με “Προϋποθέσεις, όρους και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς”

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/07/αρχείο-λήψης-80x80.png

Αίτηση Διενέργειας αλιευτικού Τουρισμού, Περιφέρεια Αττικής

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/10/96npeAE-_400x400-80x80.jpg

Νομοθεσία Αλιευτικού Τουρισμού

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/10/96npeAE-_400x400-80x80.jpg

Φορολογία Αλιευτικού Τουρισμού

IYAFA 2022

//enaleia.com/wp-content/uploads/2022/03/IYAFA_2022_enaleia.png

Η Εναλεία υποστηρίζει το Διεθνές Έτος Παραδοσιακής Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (IYAFA), το οποίο κηρύχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε και να επιστήσουμε την προσοχή στον ρόλο που διαδραματίζουν οι αλιείς μικρής κλίμακας στην διατροφή, την οικονομία και τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων. 

Τα έργα της Εναλείας αναγνωρίζουν τον ρόλο της αλιείας μικρής κλίμακας σε ένα βιώσιμο θαλάσσιο περιβάλλον και υποστηρίζουμε τεχνικές, όπως ο αλιευτικός τουρισμός, για τη στήριξη των ψαράδων, μέσω της υπεύθυνης και βιώσιμης χρήσης των πόρων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.