Το Πρόβλημα

Τα αποθέματα ψαριών στη Μεσόγειο μειώθηκαν δραματικά λόγω της υπεραλίευσης, που είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζουν σήμερα οι θάλασσές μας. Η υπεραλίευση είναι η αλιεία πέρα από τα όρια η οποία οδηγεί στην καταστροφή των υδρόβιων οικοσυστημάτων μέσω της υπερβολικής μείωσης του αριθμού των υδρόβιων οργανισμών και μερικές φορές της πλήρους εξαφάνισής τους από τους βιότοπους.

Η Λύση

Το Fish Smarter είναι η λύση μας στην προσπάθεια μείωσης της υπεραλίευσης. Μέσω αυτού του έργου, εκπαιδεύουμε τους επαγγελματίες ψαράδες σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει η υπεραλίευση στο οικοσύστημα και τις δουλειές τους, ενώ ταυτόχρονα τους εκπαιδεύουμε σε πρακτικές όπως ο αλιευτικός τουρισμός. Μέσω αυτής της εκπαίδευσης, οι επαγγελματίες αλιείς έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν το εισόδημά τους διατηρώντας παράλληλα τα αποθέματα ψαριών σε υγιή επίπεδα.

Το Project Αειφόρου Αλιευτικού Τουρισμού

Το Fish Smarter ξεκίνησε τον Μάιο του 2019 και, μέχρι στιγμής, έχει παρακινήσει και εκπαιδεύσει 80 επαγγελματίες ψαράδες - 80 σκάφη σε 10 συνεργαζόμενα λιμάνια στην Ελλάδα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να δουν σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τη δουλειά τους, ενώ ταυτόχρονα να συμβάλλουν στην προσπάθεια μείωσης της υπεραλίευσης.

Το πρόγραμμα Fish Smarter της Εναλεία υποστηρίζεται από τον πανελλαδικό δωρητή Ίδρυμα Κώστας Μ. Λεμός και το Cyclades Preservation Fund.

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0049_Layer-1-160x160.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0041_Layer-9-160x160.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/07/αρχείο-λήψης-80x80.png

Ministerial Decision

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/07/αρχείο-λήψης-80x80.png

Application of Region of Attica

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/07/αρχείο-λήψης-80x80.png

Legislation and Taxation