Ένα Διπλό Πρόβλημα

Κατά τη διάρκεια των capital controls, η ανεργία στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 29% (ΕΛΣΤΑΤ, 2016). Ταυτόχρονα μέση ηλικία των επαγγελματιών ψαράδων στη χώρα ήταν 63 χρόνια (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και υπήρχε μεγάλη ανάγκη για νέους ανθρώπους. Ο στόχος δεν ήταν μόνο η κατάρτιση των νέων στον τομέα της αλιείας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η διασφάλιση της επιβίωσης του επαγγέλματος της αλιείας στο μέλλον, αλλά και η παροχή υψηλής ποιότητας, φιλικής προς το περιβάλλον και ηθικής εκπαίδευσης.

Learn to Fish

Η Εναλεία δημιουργήθηκε το 2016 για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, ως η πρώτη σχολή επαγγελματικής αλιείας στην Ελλάδα, με σκοπό την εκπαίδευση νέων ανέργων ψαράδων και την άμεση σύνδεσή τους με την αγορά. Μέσα από εργαστήρια και την πλατφόρμα Learn to Fish, εκπαιδεύσαμε περισσότερους από 110 άνεργους.