Η Εναλεία συνεργάζεται με φιλάνθρωπους, εταιρείες, ιδρύματα και άλλους οργανισμούς για τη βασική της υποστήριξη και για την υλοποίηση προγραμμάτων που υποστηρίζουν την αποστολή μας.

Δωρητές και Χορηγοί

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0049_Layer-1-320x320.jpg

Εθνικός Δωρητής

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0048_Layer-2-320x320.jpg

Δωρητής για την Κρήτη

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0047_Layer-3-320x320.jpg

Δωρητής για την Κρήτη

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0046_Layer-4-320x320.jpg

Χορηγός

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0045_Layer-5-320x320.jpg

Υποστηρικτής

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0044_Layer-6-320x320.jpg

Υποστηρικτής

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0043_Layer-7-320x320.jpg

Υποστηρικτής

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0042_Layer-8-320x320.jpg

Δωρητής για τα Ιόνια Νησιά

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0041_Layer-9-320x320.jpg

Δωρητής

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0040_Layer-10-320x320.jpg

Χορηγός

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0039_Layer-11-320x320.jpg

Δωρητής

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0038_Layer-12-320x320.jpg

Δωρητής

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0037_Layer-13-320x320.jpg

Χορηγός

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0036_Layer-14-320x320.jpg

Χορηγός

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/07/unisea-logo3-320x320.png

Υποστηρικτής

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/09/imgpsh_fullsize_anim-1-320x320.jpg

Υποστηρικτής

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/awards_0010_Layer-5-320x320.jpg

Υποστηρικτής

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2022/02/Untitled-1-320x320.jpg

Χορηγός

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2022/02/Untitled-2-320x320.jpg

Δωρητής

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2022/06/COS_LOGO_ST_REG_4C_PS_FOR-PREVIEW-ONLY-320x320.jpg

Χορηγός

Partners

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0035_Layer-15-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0034_Layer-16-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0033_Layer-17-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0032_Layer-18-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0031_Layer-19-320x320.jpg

Συνεργάτης Καθαρισμού

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0030_Layer-20-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0024_Layer-26-320x320.jpg

Συνεργάτης Καθαρισμού

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0022_Layer-28-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0021_Layer-29-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0020_Layer-30-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0019_Layer-31-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0018_Layer-32-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0017_Layer-33-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0016_Layer-34-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0015_Layer-35-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0014_Layer-36-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0013_Layer-37-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0009_Layer-41-320x320.jpg

Συνεργάτης Κυκλικής Οικονομίας

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0005_Layer-42-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0003_Layer-44-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0012_Layer-38-320x320.jpg

Συνεργάτης Κυκλικής Οικονομίας

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/11/FUNDACION-ECOALF_LOGO-320x320.jpg

Συνεργάτης Κυκλικής Οικονομίας

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0010_Layer-40-320x320.jpg

Συνεργάτης Κυκλικής Οικονομίας

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0004_Layer-43-320x320.jpg

Συνεργάτης Κυκλικής Οικονομίας

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0001_1565532685026-200x200-1-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2022/09/Green-Blue-Ocean-Air-Motivational-Quote-Instagram-Post-2-320x320.jpg

Networks

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/07/imgpsh_fullsize_anim-1-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0028_Layer-22-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0027_Layer-23-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0043_Layer-7-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0026_Layer-24-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0025_Layer-25-320x320.jpg

Ellen MacArthur Foundation

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0008_Earth_Day_Logo_Thicker_Navy_Transparent-292x160-1-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0007_CEC_LOGO_transparent-400x150-1-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/07/imgpsh_fullsize_anim-2-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0002_Layer-45-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/07/imgpsh_fullsize_anim-320x320.jpg

Associate, National Member

https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/06/supporter_0000_SST_Logo-200x200-1-320x320.jpg
https://enaleia.com/wp-content/uploads/2021/11/2-180x180.jpg
//enaleia.com/wp-content/uploads/2022/03/Untitled-2.jpg