Ο Κοινωνικός μας Αντίκτυπος σε Αριθμούς

Περισσότερα από 140.000 κιλά πλαστικού έχουν αφαιρεθεί από τη θάλασσα.

Περισσότερα από 20.000 κιλά χρησιμοποιημένων αλιευτικών διχτυών συλλέχθηκαν στα πλαίσια της πρόληψης της θαλάσσιας ρύπανσης, τα οποία αξιοποιήθηκαν για να δημιουργηθούν πάνω από 260.000 ζευγάρια κάλτσες.

229 αλιευτικά σκάφη συμμετέχουν στη δράση καθαρισμού της θάλασσας από πλαστικό.

Δημιουργήθηκε επιπλέον εισόδημα για περισσότερους από 1.000 αλιείς.

270 παράκτιοι επαγγελματίες αλιείς εκπαιδεύτηκαν σε βιώσιμες τεχνικές αλιείας.

114 άνεργοι εκπαιδεύτηκαν στην επαγγελματική αλιεία.